środa, 13 lipca 2016

Seniority - moja druga pasjaMoją drugą pasją jest taniec. 
Należę do Zespołu tanecznego SENIORITY podobnie jak dziesięć moich koleżanek. Łączy na wspólna pasja do tańca i przyjaźń. Spotykamy się dwa razy w tygodniu na próbach. Nie jest to łatwe wyzwanie, gdyż wiek pań to 60+


To aktywność pełni w naszym życiu kluczową rolę i buduje dobrostan psychiczny, to nas napędza, nadaje cel, urozmaica życie. Jednym słowem szybko i treściwie żyjemy. Nie ma czasu na nudę, a cieszy również bardzo, że mamy swoje DUŻE osiągnięcia i sporo satysfakcji.

 Zespół taneczny „SENIORITY” został utworzony 1 lutego 2012 roku w Centrum Aktywizacji Osób Starszych i Niepełnosprawnych w Pile, który działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pile. Instruktorem i choreografem zespołu jest Joanna Kulak. 
Zespół debiutował podczas Wojewódzkiego Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów „PRE ARS” w maju 2012 r., w którym zajął I miejsce, otrzymał Puchar Prezydenta Miasta Piły oraz nominowany został do reprezentowania województwa wielkopolskiego na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów „ARS 2012” w Bydgoszczy. Podczas zmagań na XV Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Bydgoszczy zespół „SENIORITY” otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ponadto wystąpił podczas koncertu galowego – wybrany spośród 72 zespołów i solistów- jako jeden z najlepszych 18 zespołów prezentujących swoje umiejętności. W latach 2013- 2016 zespół występował m.in. podczas 21,22,23 oraz 24 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Pile, Zjazdu Kobiet Północnej Wielkopolski w Pile, Dnia Kobiet w Złotowie, w Mirosławiu Ujskim, Dnia Seniora w Pile, dla gości z Francji z zaprzyjaźnionego miasta Chatellerault, Wielkopolskiego Zjazdu Osób Zarządzających Uniwersytetami III Wieku w Pile, Forum Kobiet w Pile, imprezy charytatywnej na rzecz niepełnosprawnego Igora Jagodzińskiego oraz licznych imprez wewnętrznych. Do sukcesów zespołu należy zaliczyć w 2013 r. prezentację repertuaru tanecznego podczas VI Wielkopolskich Spotkań Artystycznych Trzeciego Wieku w Międzychodzie, gdzie zespół w ramach integracji seniorów zajął I miejsce.
 Także olbrzymim sukcesem było osiągnięcie I miejsca podczas Wielkopolskich Spotkań Artystycznych Seniorów, które odbyło się w 2013 r. w Pile a i także zajęcie I miejsca i wszystkich możliwych wyróżnień w kategorii taneczno-ruchowej podczas udziału w VII Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które odbyło się w czerwcu 2014 r. w Międzychodzie.

Kolejnym sukcesem dla naszego zespołu tanecznego zakończyły się eliminacje wielkopolskie do XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Artystycznego RUCHU SENIORÓW „ARS” 2014, które odbyły się w dniach 05-06.06.2014 r. w Kleczewie k. Konina, gdzie zespół otrzymał nominację do reprezentowania województwa wielkopolskiego na XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznym RUCHU SENIORÓW „ARS” 2014 w Bydgoszczy. 


Z występów z Bydgoszczy, które odbyły się 18-21.09.2014 r., powróciłyśmy z wyróżnieniem i nagrodą pieniężną. Ponadto nasz Zespół miał przyjemność wystąpić podczas koncertu galowego jako jeden z najlepszych 17 zespołów prezentujących swoje umiejętności. W roku 2014 zespół „SENIORITY” otrzymał nagrodę Starosty Pilskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za ich zaangażowanie i pasję, kreowanie pozytywnego wizerunku seniora oraz działalność charytatywną i społeczną.W czerwcu 2015 r. podczas VIII Wielkopolskich Spotkań Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie - zespół „SENIORITY” w bloku programowym w kategorii interdyscyplinarnej otrzymał „TYTUŁ LAUREATA”.


W m-cu IX 2015 r. podczas II Wielkopolskiego Przeglądu Twórczości SAS w Pile w kategorii zespołów tanecznych – Nasz zespół jak co roku zajął I miejsce - w uznaniu dla ogromnej pracy twórczej, zaangażowanie oraz  kunszt artystyczny i wytrwałość w krzewieniu kultury seniorów i tradycji.
 W czerwcu br. reprezentowałyśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile na IX Wielkopolskich Spotkaniach Artystycznych Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Międzychodzie.

Celem spotkania było m.in. zaprezentowanie dorobku artystycznego amatorskich grup, stworzenie amatorskim zespołom możliwości konfrontacji twórczości artystycznej, integracja środowisk, inspirowanie seniorów do szukania nowych form pracy artystycznej oraz oddziaływanie na szersze kręgi społeczne, poprzez upowszechnianie właściwych wzorów spędzenia wolnego czasu I tu również  odniosłyśmy wielki sukces a mianowicie przyznano nam I miejsce. 

I jeszcze kilka zdjęć: